Deadwood

Deadwood

 

Skaft av: Box Elder burl, renhorn och Rötad Oxel. Slida av Shaftläder

Handle: Box Elder burl, Whitebeam, Reideer antler.

Blade: Michael Andersson, Damascus

 

Application "dead mans hand".

 

Size of the knife is 27cm ( Blade 15cm )

 

Classification: 
Collector knives
Damascus steel knives
Previosly sold items
Theme knives

Comments

DeadWood

Kniven byggd på temat från staden DeadWood dör Wild Bill Hickock blev skjuten i ryggen.